Description
Test
CPT Code
Turnaround
Acanthamoeba
401
1-3 Days
Ancylostoma duodenale
402
1-3 Days
Anisakis anisakis
403
1-3 Days
Ascaris lumbricoides
404
1-3 Days
Babesia duncani
405a
87798
1-3 days
Babesia microti
405
87798
1-3 Days
Babesia species (9 different species)
406
87798
1-3 Days
Blastocystis species
407
1-3 Days
Brugia malayi
408
1-3 Days
Clonorchis sinensis
409
1-3 Days
Cryptosporidium parvum
410
1-3 Days
Cyclospora cayetanensis
411
1-3 Days
Dicrocoelium dendriticum
412
1-3 Days
Dientamoeba fragilis
413
1-3 Days
Dioctophyme renale
414
1-3 Days
Diphyllobothrium latum & nihonkaiense
415
1-3 Days
Dipylidium caninum
416
1-3 Days
Dirofilaria immitis
417
1-3 Days
Dirofilaria Nochtiella repens
418
1-3 Days
Dracunculus
419
1-3 Days
Echinococcus granulosus Complex (G1-G8, G10)
420
1-3 Days
Echinococcus multilocularis
421
1-3 Days
Entamoeba histolytica
422
1-3 Days
Enterobius vermicularis
423
1-3 Days
Fasciola spp. (hepatica & gigantica)
424
1-3 Days
Giardia lamblia
425
1-3 Days
Hymenolepis nana
426
1-3 Days
Isospora belli
427
1-3 Days
Leishmania donovani (PCR)
410
1-7 Days
Loa loa
429
1-3 Days
Mansonella ozzardi
430
1-3 Days
Naegleria fowleri
431
1-3 Days
Necator americanus
432
1-3 Days
Onchocerca volvulus
433
1-3 Days
Opisthorchis viverrini
434
1-3 Days
Plasmodium species
436
1-3 Days
Sarcocystis spp (hominis, hirsuta, cruzi)
437
1-3 Days
sarcoptes scabiei
438
1-3 Days
Schistosoma hematobium
439
1-3 Days
Schistosoma mansoni
439
1-3 Days
Strongyloides stercoralis
441
1-3 Days
Taenia asiatica
442
1-3 Days
Taenia saginata
443
1-3 Days
Taenia solium
444
1-3 Days
Toxocara canis
445
1-3 Days
Toxocara cati
446
1-3 Days
Toxoplasma gondii
447
1-3 Days
Trichinella spiralis
448
1-3 Days
Trichomonas vaginalis
449
1-3 Days
Trichostrongylus species
450
1-3 Days
Trichuris trichura
451
87798
1-3 Days
Trichuris vulpis
452
1-3 Days
Trypanosoma cruzi
453
1-3 Days
Wuchereria  bancrofti
454
1-3 Days